آزمون CAT4 چیست؟ (Cognitive Abilities Test)

آزمون توانایی‌های شناختی مجموعه ای از آزمون ها است که برای کمک به مدارس در درک توانایی ها و پتانسیل تحصیلی احتمالی دانش آموزان طراحی شده است.

نتایج حاصل از آزمون CAT4 می‌تواند برای آموزش فردی و گروهی، تعیین اهداف و نظارت بر عملکرد گروه‌های دانش‌آموزی مورد استفاده قرار گیرد.

آزمون CAT4 یک آزمون غیر تطبیقی است. این آزمون با هدف سنجش توانایی استدلال به کشف استعدادهای پنهان دانش آموز کمک می کند. این آزمون بر اساس عملکرد تحصیلی حدود 25000 کودک در انگلستان و ایرلند استاندارد شده است.

آزمون CAT4 شامل چهار مجموعه آزمون است که انواع اصلی پردازش ذهنی را که نقش اساسی در تفکر انسان دارند، ارزیابی می‌کند. CAT4 توانایی استدلال با انواع مختلف مواد و دستکاری آن‌ها را ارزیابی می‌کند.

مجموعه‌های آزمون CAT4 موارد زیر را ارزیابی می‌کنند:

 • استدلال با کلمات
 • استدلال با اعداد
 • استدلال با اشکال و طرح‌ها
 • تفکر و دستکاری ذهنی اشکال دقیق

مجموعه چهار نمره‌ای که از ارزیابی با CAT4 به دست می‌آید، نمایه ای از توانایی‌های دانش‌آموز و همچنین خلاصه‌ای کلی از توانایی‌های استدلال آن‌ها در چهار حوزه را ارائه می‌دهد.

مقاله پیشنهادی: سیستم آموزشی انگلستان

آزمون CAT4 چیست؟ (Cognitive Abilities Test)

آزمون CAT4 برای چه استفاده می‌شود؟

مدارس از آزمون‌های CAT4 برای اهداف مختلفی استفاده می‌کنند. تفاوت اصلی بین CAT4 و سایر امتحانات پیشرفت تحصیلی (مانند SATs و GCSEs) این است که CAT4 توانایی طبیعی کودک را اندازه‌گیری می‌کند، نه چیزهایی که در برنامه درسی یاد گرفته‌اند. نتایج CAT4 به مدارس دیدگاه جامع‌تری از پتانسیل کودک ارائه می‌دهد. همچنین این آزمون عناصری از توانایی آن‌ها را برجسته می‌کند که ممکن است در کلاس درس به طور آشکار قابل مشاهده نباشد.

اهداف مدارس در استفاده از آزمون CAT4:

 • ارزیابی توانایی تحصیلی داوطلبان به عنوان بخشی از آزمون ورودی مدارس خاص
 • گروه بندی دانش‌آموزان بر اساس توانایی تحصیلی
 • ارائه شاخصی برای آزمون‌های ملی و امتحانات (به عنوان مثال، تعیین نمرات پیش‌بینی‌شده برای GCSE)

کمک به معلمان در:

 • ارزیابی توانایی‌ها و پتانسیل تحصیلی دانش‌آموزان
 • شناسایی نقاط قوت دانش‌آموزان برای اینکه ببینند چه کسانی می‌توانند از چالش‌های بیشتر بهره‌مند شوند
 • شناسایی دانش‌آموزانی که ممکن است از حمایت بیشتری بهره‌مند شوند
 • تعیین استراتژی‌های یادگیری برای دانش‌آموزان به صورت فردی
 • حمایت از انتقال دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به دوره متوسطه

مقاله پیشنهادی: تحصیل در مدارس شبانه روزی انگلستان

سطوح آزمون CAT4

آزمون CAT4 دارای 10 سطح مختلف است که برای گروه‌های سنی مختلف طراحی شده‌اند. محتوای هر سطح متناسب با آن گروه سنی است.

متداول‌ترین سطوح A تا G هستند. اگر فرزند شما آزمون CAT4 را به عنوان بخشی از آزمون 11 plus می‌دهد، به احتمال زیاد در سطح C یا سطح D امتحان خواهد داد.

در اینجا دسته‌بندی سطوح CAT4 بر اساس گروه‌های سنی آمده است:

 • سطح A : گروه سنی 8 تا 9 سال
 • سطح B : گروه سنی 9 تا 10 سال
 • سطح C : گروه سنی 10 تا 11 سال
 • سطح D : گروه سنی 11 تا 12 سال
 • سطح E : گروه سنی 12 تا 13 سال
 • سطح F : گروه سنی 13 تا 15 سال
 • سطح G : گروه سنی 15 سال به بالا

آزمون CAT4 یک ارزیابی زمان‌دار به مدت ۷۲ دقیقه است که تحت شرایط آزمون برگزار می‌شود. این آزمون به صورت چاپی و آنلاین برای مدارس در دسترس است.

کودکان از طریق سوالات چندگزینه‌ای در چهار بخش «مجموعه» ارزیابی می‌شوند:

 • استدلال کلامی
 • استدلال کمی
 • استدلال غیرکلامی
 • استدلال فضایی

در ادامه برای هر بخش به چند نمونه سوال از آزمون CAT4 نگاهی خواهیم انداخت.

آزمون CAT4 چیست؟ (Cognitive Abilities Test)

بخش ۱: استدلال غیرکلامی

اولین بخش از آزمون CAT4 به ارزیابی استدلال غیرکلامی اختصاص دارد. این مهارت شامل حل مسائل و شناسایی الگوها با استفاده از تصاویر و نمودارها است. بسیاری از مدارس خاص، استدلال غیرکلامی را به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب دانش‌آموز برای سال هفتم (11 سالگی) در نظر می‌گیرند.

در آزمون CAT4، استدلال غیرکلامی از طریق موارد زیر ارزیابی می‌شود:

 • طبقه‌بندی شکل‌ها (۱۰ دقیقه)
 • ماتریس‌های شکل (۱۰ دقیقه)

در این بخش، به کودکان اجازه استفاده از هیچ ابزار کمکی مانند مداد یا کاغذ یادداشت داده نمی‌شود.

طبقه‌بندی شکل‌ها

بخش طبقه‌بندی شکل‌ها، توانایی کودک شما را در درک، تجزیه و تحلیل و تشخیص اطلاعات تصویری و الگوها مورد سنجش قرار می‌دهد.

در این بخش، کودک شما گروهی از اشکال را مشاهده خواهد کرد که از یک جهت خاص با هم شباهت دارند. سپس باید از میان پنج گزینه، گزینه‌ای را انتخاب کند که بر اساس ویژگی مشترک با گروه مطابقت داشته باشد.

ماتریس‌های شکل

در سوالات ماتریس‌های شکل، توانایی فرزند شما در تشخیص تغییرات بین اشکال مورد سنجش قرار می‌گیرد. آن‌ها باید با اعمال همان تغییرات بر اشکال دیگر، درک خود را نشان دهند.

فرزند شما یک ماتریس (شبکه) متشکل از چندین شکل را مشاهده خواهد کرد. یک قسمت از ماتریس خالی خواهد بود. آنها باید با شناسایی نحوه تغییر اشکال درون ماتریس، قطعه گمشده را از میان گزینه‌های ارائه شده پیدا کنند.

بخش ۲: استدلال کلامی و استدلال کمی

دومین بخش از آزمون CAT4 به ارزیابی استدلال کلامی و استدلال کمی اختصاص دارد.

 • استدلال کلامی نحوه فکر کردن و حل مشکلات را با استفاده از اطلاعات نوشتاری مورد سنجش قرار می‌دهد. بسیاری از مدارس گرامر (دولتی با گزینش دانش‌آموز) و مدارس خصوصی، استدلال کلامی را به عنوان بخشی از فرآیند پذیرش سال هفتم در نظر می‌گیرند.
 • استدلال کمی برای سنجش مهارت‌های ریاضی طراحی شده است و شامل پردازش الگوها با استفاده از اعداد می‌باشد.

بخش دوم آزمون CAT4 از سه بخش با زمان‌بندی جداگانه تشکیل شده است:

 • طبقه‌بندی کلمات (۸ دقیقه)
 • قیاس‌های کلامی (۸ دقیقه)
 • قیاس‌های عددی (۱۰ دقیقه)

در این بخش به کودکان اجازه استفاده از هیچ ابزار کمکی‌ای داده نمی‌شود.

طبقه‌بندی کلمات

در بخش طبقه‌بندی کلمات، کودکان دو گروه از کلمات را مشاهده خواهند کرد. آن‌ها باید دو کلمه را انتخاب کنند – یکی از هر گروه – که نزدیک‌ترین معنای مرتبط را با هم داشته باشند

قیاس‌های کلامی

در بخش قیاس‌های کلامی، فرزند شما باید رابطه بین یک جفت کلمه را تشخیص دهد. سپس یک کلمه سوم ارائه می‌شود و فرزند شما باید با استفاده از الگوی به دست آمده از جفت اول، جفت دوم را کامل کند.

قیاس‌های عددی

در بخش قیاس‌های عددی، فرزند شما گروه‌های سه‌تایی از اعداد را مشاهده خواهد کرد که با استفاده از یک قاعده مشترک به هم مرتبط شده‌اند. عددی در گروه سوم جا افتاده است. فرزند شما باید با کشف قاعده مشترک، آن را روی گروه سوم اعمال کند تا عدد گمشده را پیدا کند.

برخلاف بخش‌های قبلی، در این بخش به فرزند شما اجازه داده می‌شود برای حل مسئله از مداد و کاغذ استفاده کند.

تشخیص شکل

در بخش تشخیص شکل، توانایی فرزند شما در تشخیص اشکال درون اشکال دیگر مورد سنجش قرار می‌گیرد. آن‌ها باید از میان پنج گزینه که از اشکال پیچیده‌تری ساخته شده‌اند، گزینه‌ای را که شکل پنهان شده را در خود جای داده است، شناسایی کنند.

مقاله پیشنهادی: تحصیل در مدارس کانادا

آزمون CAT4 چیست؟ (Cognitive Abilities Test)

نحوه‌ی تصحیح آزمون CAT4

آزمون CAT4 فرزند شما به صورت کامپیوتری تصحیح می‌شود. به ازای هر پاسخ صحیح، نمره‌ای اختصاص داده می‌شود و این نمرات برای محاسبه‌ی نمره‌ی خام (Raw Score) با هم ترکیب می‌گردند.

این نمره‌ی خام سپس به یک «نمره‌ی استاندارد بر اساس سن» (Standardized Age Score – SAS) تبدیل می‌شود. این فرآیندی آماری است که سن فرزند شما را در زمان انجام آزمون (به سال و ماه) در نظر می‌گیرد تا از تبعیض علیه دانش‌آموزان جوان‌تر در یک گروه سنی خاص جلوگیری شود. نمره‌ی SAS معمولاً مهم‌ترین بخش از نتایج آزمون است که مدارس به آن توجه می‌کنند. نمره‌ی SAS برابر با ۱۰۰ نشان می‌دهد که دانش‌آموز از نظر سنی کاملاً در سطح میانگین گروه سنی خود قرار دارد.

این آزمون همچنین اطلاعات کلیدی دیگری را در اختیار مدارس قرار می‌دهد، از جمله:

 • رتبه‌ی درصدی ملی (National Percentile Ranking – NPR): نشان می‌دهد که امتیاز دانش‌آموز در مقایسه با کل کشوری که در همان مقطع سنی آزمون داده‌اند، در چه جایگاهی قرار دارد (از پایین (۰) تا بالا (۱۰۰)).
 • رتبه‌ی استانین (Stanine Rank – ST): اغلب به عنوان یک نمایش بصری از نمره‌ی SAS فرزند شما در نظر گرفته می‌شود که روی یک منحنی از ۱ (پایین) تا ۹ (بالا) قرار می‌گیرد. رتبه‌ی استانین ۵ نشان می‌دهد که کودک در سطح توانایی متوسط برای گروه سنی خود کار می‌کند.

 چه نمره‌ای در آزمون CAT4 خوب محسوب می‌شود؟

نمره خوب در آزمون CAT4 بستگی به هدف شرکت در این آزمون دارد:

 • مدارس خاص: اکثر مدارس خاص به دنبال امتیاز استاندارد حداقل ۱۱۵ و گاهی اوقات بالاتر برای داوطلبان ورود به سال هفتم هستند.
 • سنجش سطح درونی مدارس: اگر فرزند شما آزمون CAT4 را به عنوان بخشی از فرآیند تعیین سطح در مدرسه یا برای تخمین نمرات آتی او شرکت می‌کند، مدرسه فرزند شما ممکن است نتایج را با شما به اشتراک بگذارد. در صورت داشتن هر گونه سوالی در مورد نتایج فرزندتان، همیشه توصیه می‌کنیم با مدرسه او صحبت کنید.

آزمون کاغذی CAT4

مدت زمان لازم برای آزمون (آزمون‌های کاغذی)

هر بخش از آزمون CAT4 شامل دو زیرمجموعه با زمان‌بندی متفاوت است. جزئیات زمان‌بندی هر بخش را می‌توانید در جدول زمان‌بندی که در اختیار شما قرار داده می‌شود، مشاهده کنید. کل زمان آزمون هر بخش، با احتساب دستورالعمل‌ها، مثال‌ها و سوالات تمرینی، نباید بیش از ۴۵ دقیقه طول بکشد.

توصیه می‌شود که آزمون CAT4 در سه بخش مجزا برگزار شود. راهنمای آزمون نیز بر این فرض استوار است و زمان‌های استراحت را نیز مشخص می‌کند. برگزاری آزمون در جلسات جداگانه مطلوب است و توصیه نمی‌شود که کل آزمون CAT4 در یک جلسه برگزار شود، زیرا خستگی ممکن است بر عملکرد دانش‌آموزان در بخش‌های پایانی آزمون تأثیر بگذارد.

 آزمون دیجیتال CAT4

زمان آزمون: کل زمان آزمون در تمام بخش‌ها تقریباً 58 دقیقه است.

 • دستورالعمل‌ها، مثال‌ها و تمرین: زمان لازم برای دستورالعمل‌ها، مثال‌ها و سوالات تمرینی به طور دقیق مشخص نشده است، اما تخمین زده می‌شود که حدود 5 دقیقه در هر تست باشد. با 8 تست، این زمان به طور تقریبی به 40 دقیقه می‌رسد.
 • زمان استقرار: بین بخش‌ها نیز زمان استقرار برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است تا بتوانند آرام شوند و برای بخش بعدی آماده شوند. این اطلاعات مشخص نشده است، اما بیایید برای احتیاط، 10 دقیقه دیگر به عنوان زمان استقرار در نظر بگیریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحصیل در انگلستان و تحصیل در کانادا، با موسسه پن استیودنتز در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
اخطار

go to top